IVAR FROUNBERG               composer/CV

ivar@frounberg.dk                 (+47) 909 46 719       

 

Udannelse

1969    Studentereksamen fra Eftersl¾gtsselskabets skole

1971    Filosofikum fra K¿benhavns Universitet

1972    Pr¾limin¾r organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

1976    Organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

1981    MA i komposition fra State University of New York, Buffalo

1985    Debutkoncert i komposition fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

2004    H¿gskolepedagogisk kursus, Norges Musikkh¿gskole

 

Organistans¾ttelser

1969 – 1975    Vikariater i mange K¿benhavnske kirker

1975 – 1976    rsvikariat i S¿ller¿d Kirke

1976 – 1980    K¿benhavns F¾ngsler, Kriminalforsorgen

1980 – 1988    Liller¿d Kirke

 

Ans¾ttelser

1965 – 1975    ferievikariater i FDB (F¾llesforeningen for Danske Brugsforeninger)

1973 – 1975    studenterinstruktor i orgelspil pŒ Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

1977 – 1978    dirigent for Hvidovrekoret

1977 – 1980    freelance i Danmarks Radios morgenmusik og Musikmagasinet

1981 – 1985    musikjournalistisk arbejde i Danmarks Radio

1986 – 1994    undervisningsassistent i elektro-akustisk musik pŒ Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

1994 – 2001    docent i komposition pŒ Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

2000 – 2012    professor i komposition pŒ Norges Musikkh¿gskole, Oslo

2012                Medlem af evalueringskomite for danske kompositions og sangskriveruddannelser i regi af EVA

2012                professor emeritus, tilknyttet Arne Nordheim Sentret, Norges Musikkh¿gskole

 

Bestyrelsesarbejde

1974 – 1980    Det Unge Tonekunstnerselskab (DUT, den danske sektion af ISCM)

1982? – 1988? KODAs vurderingsudvalg

1982 – 1994    Dansk Komponistforening

1982 – 1985    KODA-delegat til CIAM, Unesco

            1986 – 1987    Kunstnerbeskatningsudvalget, Skatteministeriet: (bet¾nkning 1203/juni 1990)

1987 – 1988    Udvalget for Kunstneres Sociale VilkŒr, Kulturministeriet, Arbejdsministeriet og Socialministeriet (bet¾nkning 1663/1989)

1985 – 2001    Dansk Institut for Elektro-akustisk Musikk (DIEM)

            1992 – 1994    Kunstnerisk leder af ICMCÕ94 i rhus

            1998 – 2001    formand for DIEM

1988 – 1994    KODAs rŒd

1994 – 1996    Verdensmusikdagene 1996 i K¿benhavn (ISCM) – formand

1999 – 2001    Medlem af udvalget for tonekunst, Statens Kunstfond

2004 – 2009    Varamedlem af styret for NoTAM, Oslo

 

Udlandsophold af l¾ngere varighed

            1978                3 mdr. pŒ Det Danske Institut i Rom

            1980 – 1981    studier hos Morton Feldman pŒ State University of New York, Buffalo

            1984                Žn mŒneds arbejde pŒ Atelier lÕUpic, CNET, Paris, med Iannis Xenakis

            1987                3 mdr. pŒ Det Danske Institut i Rom

 

Civilstand

            1980 – 2004    gift m. Inge S¿nderskov Madsen, et barn: Asger Jon Frounberg (f. 1987)

            fra 2008           gift m. Ann Edl¿y Hollstvoll

 

Biografiske opslag

 

            http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Danske_komponister_efter_1950/Ivar_Frounberg

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/ivar-frounberg/

 

http://www.mic.no/symfoni/kontakt.nsf/pub_e/per2006072809552869814602

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Ivar_Frounberg

 

http://seismograf.org/profil/ivar-frounberg

 

http://www.edition-s.dk/composer/ivar-frounberg

 

            http://www.dacapo-records.dk/da/artist-ivar-frounberg.aspx