IVAR FROUNBERG               professor/artistic research fellows

ivar@frounberg.dk                (+47) 909 46 719

                                               Ô          Fellowship Programme

 

 

Per Zanussi:

                                      Composition for improvising musicians

Ellen Ugelvik:

                                      The Expanded Role of the Soloist in Contemporary Piano Concertos

Torben Snekkestad:    

                                      Saxophone Multiphonics as the Fundamental Element in Solo Improvisation

Christian Blom:           

                                      Organized Time – Strategies for Transmedial Composition

Rolf Borch:

                                      KontrebassklarinettFra uutforskede dyp til solistisk anerkjennelse.

Ivar  Grydeland:

                                      Improvisasjon og bevegelsesrom

Sunniva R. Wettre:

                                      Let the Harp Sound!

Victoria Johnson:

                                      Elektrisk fiolin i det digitale rom

Ellen Aagaard:

                                      Telling Non-Existing Stories

Geir Davidsen:                               

                                      Wikiphonium - Nye klanger for eufonium

¯yvind Brandtsegg:

                                      New creative possibilities through improvisational use of compositional techniques - a new computer instrument for the performing musician

Kjell Tore Innervik:

                                                                                     The quartertone marimba and quartertone vibraphone

                                               Peter Tornquist:

                                      Improvisasjon - Interaksjon - Komposisjon: bruk av feedbacksystemer som kompositorisk modell

Kari Beate Tandberg:

                                      Fra bevegelig bilde til organisert lyd

 

 

          Ph.D Programme, NAoM

 

Tanja Orning:

 NY MUSIKK – NY CELLIST?  En analyse av samtidscellistens kompetansekrav og nye musikerrolle etter 1950.

Magnus Andersson:

Elorating nothing – John CageÕs aesthetics of silence