IVAR FROUNBERG               writer/Shorter Texts/051106

 

 

Absolutisme - absolut udefra set?

 

Videnskaben forklarer ikke, men opstiller en mulig model. Intelligent design afskriver sig som videnskabelig tese derved, at dens grundl¾ggende pr¾mis – at kaos ikke kan skabe komplekse f¾nomener – ikke kan falsificeres uden hj¾lp fra Vorherre! Intelligent design bekender sig til en absolut virkende kraft, fremfor at hengive sig i tillid og ydmyghed til tilv¾relsens og verdens flyd.

 

Absolutismen synes at v¾re pŒ dagsordenen i den danske debat. Derfor er det uhyggeligt at v¾re vidne til at J¿rgen Leth skal hudflettes, fordi han har hengivet sig en anden virkelighed end den dansk g¾ldende. Allerede hos vor nabo i nord (i Nordland/Finnmark) udleves en anden seksualmoral end i Danmark - og i resten af Norge. Hvordan sŒ ikke pŒ Haiti?

 

Det er ligeledes uhyggeligt at se, at ogsŒ ytringsfrihed g¿res til at absolut st¿rrelse. I valget mellem ytringsfrihed og respekten for medmennesket, mŒ den ytrende person ogsŒ b¾re ansvaret for det svar, vedkommende fremprovokerer. Jyllandspostens provokation kan v¾re Œrsagen til at desperate personer udf¿rer – for samfundet - u¿nskede handlinger. Jyllandsposten kan frikendes juridisk. PŒ den anden side b¾rer den hellige forargelses m¾nd og kvinder ansvaret for, at deres udsagn kan slagte et medmenneske - ¿del¾gge vedkommendes livsbetingelser pŒ grundlag af deres egne manglende erfaringer og udsyn. OgsŒ de risikerer intet – absolut mindre end den forvirrede desperato.

 

Ytringsfrihed/respekt for andre b¿r aldrig antage karakter af dogmer, men mŒ v¾re relative st¿rrelser, der dynamisk afvejes mod hverandre. NŒr du ytrer dig kan modtageren v¾re sŒrbar. L¿gstrups etiske fordring er ikke bare en udfordring for moderniteten, men ogsŒ en aktuel relevant fordring i den postmoderne bevidsthed.

 

Derfor kan vi acceptere intelligent design - hvis det erkender sig som tro - men ikke hvis den g¿r sig hovmodigt til, og vil erstatte videnskab med noget videnskab ikke er!

 

Ydmyghed er et n¿dvendigt og vigtigt ord.