IVAR FROUNBERG               writer/Shorter Texts/060409

 

 

Demokrati eller demagogi?

 

Der bliver ryddet op i Danmarks undergrund: f¿rst har vi fŒet udskilt smagsdommerne og de sŒkaldte eksperter, siden er fŒrene skilt fra bukkene og nu sidst har vores store agogos (overs¾ttelse for folk flest: ÕlederÕ se Nudansk Ordbog fra 1967 – tiden f¿r studenteropr¿ret og andet snavs) defineret sortseerne (Information 6. april).

 

Vi som bor, og rejser meget, udenfor Danmark skal bestr¾be os pŒ, ikke at lade os m¾rke med de m¿rkem¾nd og (ditto)–kvinder vi  m¿der, og som undertiden (!) mobber os med Danmarks status¾ndring fra forbilledligt demokrati til uretm¾ssigt forfulgt offer for ytringsfrihedens absolutte ukr¾nkelighed. Hold fanen h¿jt, derhjemme i moderlandet, sŒ vi asylanter kan have et forbillede og forblive faste i troen!