IVAR FROUNBERG               writer/Shorter Texts/080521

 

 

Et sidespor.

 

Anders Beyer er ude at k¿re gr¿nth¿ster i Weekendavisen nr. 20. Hans egentlige ¾rinde skulle v¾re en hyldest og en introduktion til Œrets Sonningmusikpristager Arvo PŠrt. Men han smider de hvide handsker og udskifter MercedesÕen med en stinkende olieret maskine, og glemmer ganske den fint diskrete, men prominente g¾st han k¿rer rundt med. Som en anden pop-postmoderne pr¾dikant sk¾rer han blindt et dybt spor mange prominente politikere har fulgt med st¾dig og dumdristig inkonsistens i mudret mellem hensigt og t¾nkning. Den store fort¾lling er d¿d, er blevet til: at enhver anden fort¾lling -  nŒr den kolporteres med tilstr¾kkelig arrogance – opnŒr gyldighed nŒr tilstr¾kkelig mange mennesker tror pŒ den: flere millioner kunder kan ikke tage fejl - krigen er ovre i Iraq!

 

Men jeg skal kaste en lille sten i maskineriet, og det, selvom jeg sikkert allerede er klassificeret som tilh¿rende de rimbaudske modernister, og dermed Žn af de ¾stetiske besserwissere med Adorno-ble at pisse i. For mange af os, som stadig husker tiden, var det ikke sŒdan at modernismen stod enerŒdende i centrum i slutningen af 80-tallets danske musikliv, sŒdan som man kunne forledes til at tro, nŒr man l¾ser Beyers artikel. Dansk Musiktidskrifts store debat om postmoderniteten havde fundet sted i begyndelsen af tiŒret. Undertegnede, med flere andre, gjorde opr¿r mod den rŒdende etikette-opfattelse af, at modernitet blev n¾ret af ÕDarmstadtskolenÕ og var et onde som mŒtte fordrives med ny enkelthed, minimalisme, stilpluralisme etc. Den diskussion var f¿rt n¾sten tyve Œr tidligere og havde f¿rt dansk musikliv ud i 70-tallets tristesse for det store mangefold af danske komponister.

 

Postmodernitets-diskussionen blev imidlertid i Danmark forsimplet af, at generationen med bl.a. Bo Holten (som Anders Beyer n¾vner som Žn af de forhŒnede) tilsyneladende misforstod den postmoderne eklekticisme som v¾rende et overfladeanliggende: netop Ósandhed som sk¿nhedÓ. Men at vende tilbage til en romantisk ¾steticisme kan ikke forstŒs som et udtryk for at transcendere moderniteten, da det bare er endnu en hengivelse til den i en tidligere skikkelse. NŒr derfor Beyer citerer Henrik Marstal for dette ÕnyÕ – og alternative – dogme er det interessant – som modtr¾k - at citere den egentlige pr¾-postmodernist (!) i dansk politik: ideologi er noget bras! For hvad er ideologien andet end en utopi (f.eks. den marxistiske utopi som blev dyrket uh¾mmet pŒ de tider!). Og er netop ikke Heimat-t¾nkningen romantisk utopisk (Schubert: Winterreise), den melankolsk-smertefulde sk¿nhed utopisk? SŒ er da sk¿nheden Sandhed?

 

Arvo PŠrt dyrker forhŒbentligt ikke Õsk¿nhedenÕ som ¾stetisk udtryk, pŒ samme mŒde som Morton Feldman ikke bare dyrkede ÕoverfladenÕ. I mine ¿rer lader PŠrt sk¿nheden opstŒ inden i et sn¾vert rum af konstruktion som s¾tter den i et dialektisk modforhold til overfladen. Den legitimerer sig med konstruktionen, sŒ at sige. Beyers gr¿nth¿sterridt k¿rer foden af Anders selv nŒr han harcellerer over Fibonacci-r¾kker og retrograd inversion samt anden krebsgang. De hele finder vi hos bŒde Arvo PŠrt og Per N¿rgŒrd. Derfor fremstŒr de begge som modernitetst¾nkere. Wunderreihe afgik ved d¿den i Darmstadt i 1956, det s¿rgede Pierre Boulez (Sonningprismodtager i 1986) for, som jeg har pŒpeget ved adskillige lejligheder. Men r¾kke-t¾nkningen var aktuel i 80ernes danske musikliv – bare ikke hos ÕmodernisterneÕ, men hos Per N¿rgŒrd - i form af uendelighedsr¾kken. Oppositionen hertil var fors¿get pŒ at etablere en vertikal t¾nkning, men det er en anden historie...

 

Hvis jeg skal leve op til den forventning, som muligt rettes mod en forbenet modernitetst¾nker, kan jeg kritisere PŠrt for at tage en anden, og for mig at se farlig regressiv, retning mod pr¾-moderniteten. Marstals dogme illustrerer denne tilbagevenden til det ÕabsolutteÕ og til ÕsandhedenÕ som postmoderniteten g¿r op med - udenfor de danske musikdebattanters mulige fantasier i 80erne. ÕOndskabensÕ akse eksisterer forhŒbentlig bare som politisk opportun sproglig konstruktion, for det b¿r, i min optik, ikke v¾re ikke sŒdan, at hvis millioner af mennesker er enige om at ondskaben eksisterer - med deraf f¿lgende konsekvenser - sŒ er dŽt sandheden! Rimbauds dogme om at v¾re absolut moderne illustrerer, at ogsŒ modernismen ligger under for det absolutte (og det kan v¾re vor kritik mod Th. W. Adorno, som ellers stadig pŒ mange mŒder kan v¾re interessant l¾sning ud fra et post post-moderne standpunkt).

 

IdŽen om ÕsandhedenÕ - Õsk¿nhedenÕ – ÕondskabenÕ n¾rer en fundamentalistisk pr¾-moderne t¾nkning. Frem for at erstatte frihed med (theo)-logos, fornuft med tro og fremskridt med tradition burde kunsten i dag (og med den musikken) stŒ overfor helt andre valg. Vi ser tendenser dertil i den yngre generation af komponister. Pristildelinger vil altid v¾re tilbageskuende og lige netop dŽt skal vi ikke klandre prisvinderen for. PŠrt er ligesŒ vigtig for de mange mulige musikhistorier som en Morton Feldman, en John Cage, en.... ...hvis kunst ogsŒ skal kunne v¾re andet end underholdning.