IVAR FROUNBERG               writer/Shorter Texts/081127

 

 

50-tallets cowboy-film endte med, at helten red ind i sollyset – mod horisontens aftensol efter en endt dags gode gerninger. Det er ikke bare et sentimentalt billede. Helten red mod vest - det vilde vest - hvor han fik stadig ny opgaver med at eliminere forbryderne og tugte naturens vilde b¿rn. Det kan ogsŒ l¾ses som en ideologisk metafor. En nylig afgŒet president for USA var Œbenlyst vokset op med den l¾sning. Men i dag er gr¾nsen nŒet. Det store stille hav er det, som nu har stoppet troen pŒ mulig fremtid. Havet er en ¿rken, hvor horisonten ikke l¾ngere anes, nŒr bŒden danser i b¿lgerne.

 

Et andet billede, fra en anden ¿rken – Gobi – tr¾nger sig frem i et roligere indre sollys. En konvoj bestŒende af to derangerede busser og en terr¾ngŒende jeep. En afl¾gs bil fra ÕArbeitssicherheitdienstÕ fra de hedengangne DDR rummer vor baggage og konvojens vandforsyning. De fire chauff¿rer k¿rer ud i sandet, hvor ingen af dem har k¿rt f¿r. PŒ et tidspunkt diskuterer de vejen frem: hver peger i sin retning i det forskelsl¿se landskab. Et – for os passagerertilf¾ldigt hjulspor bliver valgt og f¿rer os forbi en samling pŒ over 50 sammenkr¿llede h¿jresko alle pakket med strŒ!

 

Samtidens ny musikk har lagt aftenlandet bag sig og befinder sig nu i forskelsl¿shedens Œbne landskab. I en retningsl¿s periferi, udpeges alt som centrum. Der vises ikke mod en midte. Centrum er midlertidig dŽr, hvor vores buschauff¿rer stŒr og peger mod ¿st, vest, nord, syd. Og verdenshj¿rnerne er ike l¾ngere ideologiske mark¿rer for hvilke retninger, som er inde og rigtige, og hvilke som er ude og forkerte. Forskelsl¿sheden er rammen for det pludselige gennembrud af overraskelsen. Alt er bŒde ude og inde. Dommene er bundet til den relative position, hvor de tr¾ffes.

 

Musiklivets institutioner opfatter sig som centre, hvorfra domme kan afsiges: musikkens evige v¾rdi er absolut. Institutioner er ikke-nomadiske, men bundet til den grund de er bygget pŒ. I Norge er det oftest en klippegrund. Sandets og vandets elementer er eksotiske og r¾dselsv¾kkende – det modsatte af klippegrunden: omskiftelige og flygtige landskaber. Vandresandet syd for Skagen bev¾ger sig altopslugende ind over kulturlandskabet og efterlader en ufrugtbar ¿rken i sit spor. Det er vinden fra vest. I det efterladte elliotske wasteland Œbner mulighederne sig for at skabe en ny metafor: foranderlighedens.

 

(

Spr¾ng verdens operahuse i luften udtalte en opr¿rer og senere operadirigent af verdensklasse – han blev arresteret for det udsagn ca. 50 Œr senere som led i kampen mod terror (?) Det ideologiske udsagn er pŒ en gang bekvemt (han blev operadirigent!) og ubehageligt. Aldrig - efter ideologiernes sŒkaldte sammenbrud – har ideologien pr¾get samfundet st¾rkere. Du fŒr, hva du forn¾gter. < som billedfil mellem paranteserne>

)

 

De studerende er det sand som bl¾ser gennem NMHs korridorer og l¾gger institutionen ¿de... (ikke bare NMH.....!)

Tre/Fire (?) komponister er vores chauff¿rer i vor Gobi.