IVAR FROUNBERG               writer/Shorter Texts/111105

 

 

Sandheden er magtens redskab. I diskussionen pr¿ver deltagerne at overbevise om sandheden, og dermed erobre definitionsmagten. Men vi ved, at der ikke findes nogen endegyldig sandhed. Dermed bygger erobreren pŒ ufunderet grund.

 

Den kritiske diskurs trives med erkendelsen af relativisme: der kan argumenteres for synspunkter og modsynspunkter. Ender diskursen konklusivt, er dette en midlertidig gr¾nsepost i et Œbent landskab. Men relativismen mŒ bygge pŒ diskursen og ikke subjektets egen tro pŒ relativiteten.

 

Vi konstruerer muligvis en virkelighed, men uds¾ttes den ikke for kritisk t¾nkning, deltager denne virkelighed i den absolutte l¿gn.